3D modell av skallben


När Lars pluggar använder de modeller av kroppens olika delar.

Nu har jag börjat kolla om det går att skriva ut i 3D. Vi får se hur det går.

Skärmklipp 2015-10-04 21.05.57